Girişimci Kadınlar Harekete Geçiyor! Projesi

Türkiye, dikkate değer bir ekonomik büyümeye sahip bir Orta Gelirli Ülke’dir. Buna ve Avrupa ile bütünleşme beklentilerine karşın kadınlara ilişkin temel gelişme göstergeleri, benzer OGÜ’lerin oldukça gerisinde ve yeni AB üyesi devletlerinin daha da çok gerisindedir. Yetkililer, Türkiye’nin cinsiyete dayalı eşitsizliklerin giderilmesi çabalarında kapasite ve eşgüdüm eksiklikleri dahil olmak üzere “önemli sorunlar ve yapısal engeller” bulunduğunu belirtmektedir. Kadınların ücretli işgücüne katılımları, bir kadının toplumsal alana girme kabiliyetini ve kendisi ve ailesinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunma fırsatlarını ölçen önemli bir göstergedir. Kadınların ücretli işgücüne katılımı, % 4,2 düzeyindedir ve bu düzey, AB ve öteki orta gelir ülkelerine göre zaten çok düşük olan Türkiye’nin % 19.9 oranı ile karşılaştırıldığında kaygı verici bir durumu ortaya koymaktadır. Bu istatistiksel veriler, buradaki kadınların, kendi toplumlarının anlamlı yaşamına katılma konusundaki temel haklarını kullanmalarının önüne geçen çesitli engellerle karşı karşıya bulunduklarını göstermektedir. Bu durum, ayrıca Avrupa Komisyonu, Türkiye Hükümeti (BKH Raporu) vb. taraflarca hazırlanan çesitli raporlarda da belirtilmektedir. AB’nin 2015 İlerleme Raporu, özellikle kadınların ekonomik ve sosyal haklarına değinmekte ve burada ülkemiz istatistiklerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu noktada en önemli konu kadın istihdamıdır.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi istihdamı geliştirmenin en önemli yolu nitelikli girişimciliği artırmaktır. Fakat ülkemizdeki kadın girişimcilik oranları da ne yazık ki istenin çok uzağındadır. Ortalama her 10 girişimciden sadece 1’i kadın girişimcidir.  Tüm bu sorunlardan yola çıkarak kadınların sosyal hayata aktif katılımının sağlanması yönündeki en büyük adım olan istihdama katkılarının artırılması projemizin temel çıkış noktasıdır. Bu fikir sonucu özellikle yurt dışındaki nitelikli örnekleri ülkemize aktarabilmek adına kurulacak olan bir ağın, kadınlar için somut çıktılar üretebileceği ve sürdürülebilir olacağı sonucuna varılmıştır.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
Zorunlu Logolar
"