– Gençlerin, yaşadıkları yerin istihdamın dışında kalan dezavantajlı konumda bulunan kadınları için harekete geçerek somut çalışmalar yürütmelerini sağlamak.

-5 farklı AB ülkesinin katılımıyla Kadın İstihdamı’nın güçlendirilmesi ve kadınların aktif kültürel hayata katılımlarının artırılması amacıyla çalışacak ve kadın girişimciliğini teşvik edecek uluslar arası bir ortaklık  kurmak

– Kadın istihdamında başarılı olmuş proje ortağı ülkelerin tecrübelerini dinlemek, anlamak, üzerinde tartışmak ve bunun bölge üzerine uygulanabilirliğini planlamak

 -Kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak için uygun yeni fikirler üretmek. Üretilen fikirleri karar vericiler ile paylaşmak.

– Kadınların karşı karşıya kaldığı dezavantajları görünür kılmak ve bununla ilgili kurumları harekete geçirebilmek.

– Bölgedeki başarılı kadınlar ile  dezavantajlı konumdaki kadınlar arasında bir köprü kurmak ve kurulan bu köprünün somut çıktılar üretmesine katkıda bulunmak. Kendine güveni kaybolmuş kadınlara cesaret verebilmek.

– Bölge kapsamında kadınlara özellikle istihdam ve kültürel etkinliklerde pozitif ayrımcılık tanınmasını sağlayarak kadınların aktif yaşama katılım oranlarını yükseltebilmek.

– Kurulacak olan uluslar arası ortaklık ile AB genelinde kadın istihdamı ve ilgili konularda çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların içerisinde Denizlili sosyal dezavantajlı gençlerin aktif rol oynamasını sağlayabilmek.

– Bölge gençlerine örnek olabilmek. Vizyonlarını genişletebilmek. Şehirlerinin dışına taşabilmelerini kolaylaştırmak.

-Tüm proje katılımcıları arasında kültürel aktarım sağlayarak potansiyel ön yargıların yıkılmasına katkıda bulunabilmek.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
Zorunlu Logolar
"