Aktif Gönüllü Gençler Derneği (AGEDER), Denizli’de  üniversite öğrencisi, işsiz, çalışan ve girişimci gençlerin bir araya gelerek kurduğu, gençleri dünyanın ve ülkemizin bu günü ve geleceğini  etkileyen tüm alanlarda toplumsal yaşama katkı koyabilmesi adına aktif gönüllülüğe teşvik etmek, yaratıcı fikirler ile sorumluluk almalarını sağlamak amacı güden  bir sivil toplum kuruluşudur.

AGEDER üyeleri  Denizli’de ve Türkiye genelinde bir çok sivil toplum kuruluşunda 7 sene boyunca gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarda bulunmuş tecrübeli gençlerdir. Gönüllülük felsefesi ile yıllar süresince elde edilen tecrübeleri AGEDER’in çatısı altında toplamış ve  sosyal yaşama dahil olmakta zorlanan  bir çok gencin bu çatı altında aktif birer gönüllü olarak yer almasını sağlamaktadırlar.  

Dernek ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler üretmekte ve ortaklıklar kurmaktadır. Yürüttüğü projeler ve faaliyetler ile gençlerin  kendi fırsatlarını yaratmaları, zamanlarını, enerjilerini, bilgi ve becerilerini toplumsal ve evrensel sorunlara çözümler üreterek geçirmelerini, bir topluluğun içinde gönüllü olarak yer alabilmelerini, kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını ve sosyal girişimciliklerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

www.ageder.org.tr

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
Zorunlu Logolar
"